ताजा समाचार
Home / Headline / ब्रोकर डाटा सेन्टरमा समस्या आएपछि सेयर कारोबार अवरुद्ध, समस्या समाधान भएपछि पुनः सुचारु हुने
/fhwfgLsf] OGb«rf]sdf gfu k~rdLsf nfuL gfusf] kmf]6f] a]Rb} dlxnf . tl:j/ M lah' dxh{g, sflGtk'/

ब्रोकर डाटा सेन्टरमा समस्या आएपछि सेयर कारोबार अवरुद्ध, समस्या समाधान भएपछि पुनः सुचारु हुने

काठमाडौं : सेयर कारोबार केही समयका लागि स्थगित भएको छ । नेप्सेका अनुसार ब्रोकर डाटा सेन्टरमा समस्या आएकाले सेयर कारोबारमा समस्या भएको हो । समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । समस्या समाधान हुने बित्तिकै कारोबार पुनः सुचारु हुने नेप्सेले जनाएको छ ।

Check Also

इष्टर्न हाइड्रोपावरको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम मौका 

इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ...

83 responses to “ब्रोकर डाटा सेन्टरमा समस्या आएपछि सेयर कारोबार अवरुद्ध, समस्या समाधान भएपछि पुनः सुचारु हुने”